Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

ΔΩΡΟ ΣΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΒΑΦΤΙΣΤΗΡΑΣ (9 ΕΤΩΝ)
Πίνακας ζωγραφικής - Άνοιξη
ακρυλικό σε καμβά 50Χ40 cm
------
A GIFT FOR GODCHILD (GIRL 9 YEARS)!
CANVAS PAINTING - SPRING
aclylic on canvas 50Χ40 cm